Rehabilitacja

Po przeprowadzonej operacji chirurgii ortopedycznej konieczne jest utrzymanie lub przywrócenie sprawności fizycznej. Główne cele rehabilitacji pooperacyjnej to:

- Edukacja pacjenta w zakresie dozwolonych i niedozwolonych ruchów, nauka ergonomii codziennych czynności życiowych (np. wstawanie, siadanie, zmiany pozycji), nauka chodzenia o kulach, i inne;
- Zapobieganie zrostom pooperacyjnym;
- Praca nad zakresem ruchu – jest to ważne nie tylko dla sprawności operowanego rejonu, ale również zachowania optymalnej biomechaniki całego ciała;
- Redukcja bólu, obrzęku/wysięku;
- Stworzenie jak najlepszych warunków gojenia dla operowanej struktury, w tym poprawa ukrwienia oraz biomechaniki ciała;
- Poprawa siły i wytrzymałości mięśni;
- Zachowanie optymalnej elastyczności tkanek miękkich.

Praca w takich placówkach jak RehaSport w Poznaniu oraz Carolina Medical Center w Warszawie, dała możliwość obserwowania przebiegu prowadzonych operacji oraz zdobycia doświadczenia prowadzenia wielu różnych przypadków.
Największe doświadczenie oraz szczególny obszar naszych zainteresowań to:

- Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL (WKP) - więzadła krzyżowego przedniego, PCL (WKT) – więzadła krzyżowego tylnego;
- Rehabilitacja po szyciu i/lub usunięciu łąkotki;
- Rehabilitacja po szyciu ścięgien, więzadeł, mięśni;
- Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego;
- Rehabilitacja po operacjach osteotomii, czyli przecięcia kości i zespolenia ich, celem poprawy osi kończyny;
- Rehabilitacja po operacjach chrząstki, np. naprawa z wykorzystaniem komórek macierzystych, mikrozłamania;
- Rehabilitacja po fenestracji, discektomii, czyli usunięciu części krążka międzykręgowego (dysku);
- Rehabilitacja po foraminotomii, laminektomii;
- Rehabilitacja po operacjach stabilizacji z użyciem implantu.